Ir zināmi pērn apsekoto bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) rezultāti, un februāra beigās ir nosūtītas pāri pa 5 0000 vēstules šo zālāju īpašniekiem uz deklarētajām adresēm.

Tā kā BVZ uzturēšanā aktīvi iesaistās ne tikai īpašnieki, bet arī vērtīgo zālāju apsaimniekotāji, ir lemts, ka BVZ rezultātus sūta arī Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Līdz ar to BVZ īpašnieki, kas lieto LAD EPS, saņem topašu informāciju, ko pa pastu, bet apsaimniekotāji pirmo reizi saņem informāciju par biotopa atklāšanu zālāju teritorijā.

Ņemot vērā LAD EPS sistēmas tehniskās iespējas, rezultātu vēstulē nav norādīts kadastra apzīmējums, kurā atrodas BVZ.

Kadastru, kurā atrodas BVZ, īpašnieks var redzēt papīrformāta vēstulē, bet apsaimniekotājs: 1) informāciju jautāt BVZ īpašniekam, 2) skatīt Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols vai LAD interneta vietnē, ievadot kadastra numuru.