Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) ir saņēmusi Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) atzinumu, ka mežsaimniecības uzņēmuma SIA "Stiga RM" izplatītajos reklāmas materiālos, kuros minēta dabas skaitīšana kā apdraudējums mežsaimnieciskajai darbībai, ir patērētāju maldināšana.

Pārvalde pagājušā gada aprīlī vērsās PTAC, jo SIA "Stiga RM" saziņas līdzekļos izplatīja nepatiesu informāciju par Pārvaldes īstenoto dabas skaitīšanu. Pēc vairākkārtējas saziņas ar abām pusēm PTAC atzinumā norāda, ka uzņēmums nav sniedzis pierādījumus par apgalvojumu, ka "līdz šim dabas skaitīšanas rezultātā ir izveidoti vairāk nekā simts mikroliegumu", līdz ar to izplatītā informācija ir nepatiesa un maldinoša.


“Tā kā visaptverošā valsts dabas vērtību inventarizācija Latvijā noris pirmo reizi, netrūkst viedokļu un interpretācijas par dabas skaitīšanas nepieciešamību, norisi un iegūto datu nākotnes pielietojumu. Tomēr aicinu ikvienu izvērtēt konkrētā informācijas sniedzēja motivāciju, zināšanas un, iespējams, savtīgās intereses. Jautājumus ikviens var uzdot kompetentiem Pārvaldes darbiniekiem, sazinoties sev ērtā veidā," uzsver dabas skaitīšanas vadītāja Irisa Mukāne.

Dabas vērtību patiesai novērtēšanai ārkārtīgi būtiska ir sabiedrības izpratne un zināšanas, kas ir pamatā pareizai biotopu apsaimniekošanai un attiecīgi to saglabāšanai.

“Dzīvotni, kas veidojusies gadu desmitu vai pat simtu laikā, var iznīcināt vien dažās stundās, savukārt atjaunot to reizēm nevar vairs nekad. Dabas skaitīšana sniedz būtisku informāciju par biotopiem un dabas vērtībām īpašumā, tālākais jau paliek paša īpašnieka ziņā," pauž I. Mukāne un izsaka cerību, ka aizsargājamas dzīvotnes konstatēšana un Pārvaldes piedāvātās papildu zināšanas sekmēs Latvijas dabas vērtību ilgtspējīgu pastāvēšanu, jo daba bez cilvēka lielākoties var pastāvēt, bet otrādi ne.

Vēršam uzmanību, ka biotopu uzskaite īpašumā nenozīmē saimnieciskās darbības ierobežojumus. Zemes īpašnieks, kura zemē ir konstatēts vērtīgais biotops, var saimniekot savā īpašumā, tāpat kā līdz šim saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Plašākā un korektākā informācija par dabas skaitīšanu pieejama vietnē www.skaitamdabu.gov.lv, www.daba.gov.lv, kā arī www.varam.gov.lv.