Decembra sākumā Dabas aizsardzības pārvaldeir izsūtījusi ap pieci tūkstoši vēstules mežu un purvu īpašniekiem, kuru īpašumi tika apsekoti pirmajā dabas skaitīšanas sezonā. Vēstuli saņem tikai tie īpašnieki, kuru īpašumā ir konstatēts Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotops, ja apsekojuma laikā dabas vērtības netika konstatētas, vēstule īpašniekam netiek sūtīta.

Vēstulei ir informatīvs raksturs, tā ziņo par īpašumā esošajām dabas vērtībām, aicina zemes īpašniekus arī turpmāk saimniekot dabai draudzīgi, norāda tīmekļa vietni, kur iegūt plašāku informāciju par vispiemērotāko apsaimniekošanas veidu konkrētajam biotopam un aicina līdz 30. decembrim rakstiski informēt Dabas aizsardzības pārvaldi, ja kopš 2017. gadā konstatētais biotopā ir veiktas izmaiņas vaidabā tas vairs nepastāv.

Līdz ar īpašnieku informēšanu, dati vienlaikus ir ievietoti Dabas aizsardzības pārvaldesdabas datu pārvaldības sistēmāOzols, lai atvieglotu informācijas pieejamību un tālāku datu apstrādi.

Neskaidrību gadījumā ikviens īpašnieks jautājumus var sūtīt uz e-pastu skaitamdabu@daba.gov.lv vai sazinātiesar Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālajām administrācijām darba dienās plkst. 10.00-16.00:

Pierīgas reģionālā administrācija - 65674282;
Vidzemes reģionālā administrācija - 65674286;
Kurzemes reģionālā administrācija - 67800389;
Latgales reģionālā administrācija - 65674283.