Lai vairotu pareizu saldūdeņu apsaimniekošanu, dabas skaitīšanas ietvaros ir izveidota info grafika, kas skaidro aktuālākos tematus.
Aicinām iepazīties un saimniekot dabai draudzīgi!

Inforgrafika Saldūdeņu apsaimniekošana