Lai vairotu pareizu saldūdeņu apsaimniekošanu, dabas skaitīšanas ietvaros ir izveidota info grafika, kas skaidro aktuālākos tematus.
Aicinām iepazīties un saimniekot dabai draudzīgi!

Lai saglabātu saldūdeņu (upju un ezeru) kvalitāti, par to ir jārūpējas. Grafika sniedz atbildes, ko katrs īpašnieks var darīt pats, bet kādas darbības ir noteikti jāsaskaņo