Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir izstrādājusi Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtīto sugas aizsardzības plānu sugu grupai Pūces. Pirms plāna gala redakcijas iesniegšanas Dabas aizsardzības pārvaldei, plāna izstrādātāji pagarina komentāru iesniegšanu līdz 15. novembrim. Pēc tam visi sniegtie komentāri tiks izvērtēti un, iespējams, daļa no tiem iestrādāta plānā. Komentārus var sniegt ikviens interesents, atsaucoties uz konkrētu lappusi un rindu, nosūtot tos plāna izstrādātājam - avotins.puces@gmail.com.

Sugas aizsardzības plāns ir ekspertu veidots stratēģisks dokuments, kurā tiek pamatota sugas aizsardzības nepieciešamība un paredzēti risinājumi sugas aizsardzības turpmākai nodrošināšanai. Apjomīgajā materiālā ir izstrādātas vadlīnijas putnu sugas “Pūces"sastopamības konstatēšanai, apkopota informācija par sugu populācijām, raksturo Latvijas pūču sugu ekoloģiju, populācijas ietekmējošās saimnieciskās darbības, juridisko aizsardzību un nepieciešamos papildinājumus, lai maksimāli uzlabotu sugu labsajūtu. Turklāt plāna 12 pielikumi raksturo veiktās analīzes un daļai analīžu rezultāti sniegti ģeorefencētā formā. Plāna esošā redakcija pieejama šeit.

Latvijā irkonstatētassešas regulāri ligzdojošas pūču sugas meža pūceStrix aluco, urālpūceStrix uralensis, ausainā pūceAsio otus, ūpisBubo bubo, apodziņšGlaucidium passerinumun bikšainais apogsAegolius funereus. Tās var būt sastopamas gan mežu biotopos, gan tiešā cilvēka tuvumā no lauku viensētām līdz pat pilsētu parkiem.Ūpis ir lielākā pūču suga Latvijā, apodziņš ir vismazākais, bet visbiežāk sastopama ir meža pūce.

Sugas aizsardzības plāns sugu grupai “Pūces uzsākts 2016. gada decembrī, bet šī gada izskaņā paredzēta tā gala redakcijas izstrāde.