Līdz ar veģetācijas sezonas beigām ir beigušies arī bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) apsekojumi dabā. Turpmāko mēnešu ietvaros darbu veicēji, zālāju grupas eksperti, apkopos visas šogad aizpildītās anketas un nodos Dabas aizsardzības pārvaldei. Pēc datu kontroles īpašnieks būs pirmais, kas saņems informāciju par sev piederošo biotopu.

Lai sniegtu jaunāko informāciju BVZ īpašniekiem, dabas skaitīšanā ik gadu BVZ rezultāti tiek izvērtēti prioritāri. Līdzšinējos gadus jau februārī, martā pērnā gada apsekoto zālāju īpašnieki saņem atbildes vēstuli no Dabas aizsardzības pārvaldes ar konstatētā biotopa kodu, savukārt pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols var aplūkot BVZ atrašanās vietu un piešķirto klasi.

Zinot jaunākos datus par sev piederošo BVZ, īpašnieks pats izvērtē savas tālākās īpašuma apsaimniekošanas vēlmes, un, iespējas, ja vēlas, sazinās ar Lauku atbalsta dienestu par iespēju saņemt atbalsta maksājumus.

Zālāji ir vienīgais biotopu veids, kas bez cilvēka līdzdalības nevar pastāvēt. It īpaši BVZ veidojas ļoti ilgā laika periodā, bet var tikt iznīcināts salīdzinoši neilgā laikā - nepļauts, neapsaimniekots tas ar laiku pārvērtīsies par mežu, bet uzaršanas gadījumā tas pilnībā tiks iznīcināts. Tikai regulāri pļaujot vai noganot BVZ, tas saglabā bioloģisko daudzveidību.

BVZ izplatība Latvijā pēdējo 100 gadu laikā ir būtiski samazinājusies no 30% līdz 0,7% no visas valsts teritorijas! To ievērojami ietekmē laikmeta attīstība un cilvēku paradumu maiņa.