Triju gadu ietvaros visās dabas skaitīšanas aktivitātēs ir iesaistīti vairāk kā 140 tūkstoši zemju īpašnieku. Lai sniegtu plašāku informāciju par vērienīgās dabas inventarizācijas aktivitātēm, skaidrotu procesus un sniegtu atbildes uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem, aizvadīti jau 65 semināri dažādās Latvijas pilsētās.

Tajos visbiežāk cilvēki jautāja, kādēļ šāda aktivitāte bija nepieciešama, kāpēc tā agrāk netika veikta, cik vērtīga ir Latvijas daba, kā to iespējams saskaitīt, kas veic dabas inventarizāciju, kad būs rezultāti un kā izskatāmies uz kaimiņvalstu fona.

Tā kā bioloģiski vērtīgie zālāji ir īpaši apdraudēti mūsu valstī un par to apsaimniekošanu Lauku atbalsta dienests sniedz atbalsta maksājumus, arī par šo tematu cilvēkiem bija pastiprināta interese.

Lai veiksmīgāk procesu atainotu, katrā seminārā tika sniegta izsmeļoša prezentācija, bet nereti arī vēroti daži kadri no pērn uzņemtās filmas “Dabas skaitītāji, kas atspoguļo visu sešu biotopu grupu ekspertu darbu, darbarīkus un citas nozīmīgas lietas.

To skatīt var ikviens, kam pieejams dators un internets, jo filma ir izvietota www.youtube.com platformā un pieejama bez maksas.