Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar Latvijas Debašu asociāciju augustā jauniešiem piedāvāja iespēju diskutēt par Latvijas dabas vērtībām, bioloģisko daudzveidību un tās ilgtspējīgu pastāvēšanu, dabas izzušanu, klimata krīzi un citiem ar dabas saglabāšanu saistītiem tematiem. Devītais Ekoskolas Vasaras forums Limbažos un vakar aizvadītais Latvijas Debašu asociācijas "QUO Tu domā?" pirmais Skolu Debašu formāta turnīrs latviešu valodā Cēsīs kopumā pulcēja ap 200 dalībnieku.

Abos pasākumos jaunieši no visas Latvijas meklēja pamatotus argumentus, debatējot par aktuālām dabas tēmām, piemēram, vai vispirms jākļūst turīgākiem un tikai tad jādomā par dabu? Kā atzina viņi paši, dabas tēma līdz šim šādā formātā nav tikusi skatīta, līdz ar to nav izzināta tik plaši un bijusi vēlme to izpētīt vairāk.

Cēsīs organizētās debates bija unikālas ar to, ka līdz šim debates tikušas organizētas angļu valodā, bet vakar Cēsu vecpilsētā tika debatēts tikai latviešu valodā. Latvijas Debašu asociācijas "QUO Tu domā?" pārstāve Sintija Terasova uzsver, ka “turnīrs aizritēja ļoti veiksmīgi, tika gūtas jaunas idejas un perspektīvas par dabas un bioloģiskās daudzveidības jautājumiem no jauniešu skatu punkta, kā arī produktīvi tika aizvadīta pirmspēdējā vasaras brīvlaika svētdiena".

Savukārt Ekoskolu Vasaras forums ir tradīcijām bagāts un vērienīgs vides izglītības pasākums Latvijā, kurā tiekas aktīvākie Ekoskolu pārstāvji, zinātnieki un dabas aizsardzības speciālisti, lai apspriestu mūsdienīgās metodes, darbojoties pēc labākajiem un zinātniski apstiprinātiem principiem. Pasākums ik gadu pulcē atbildīgus cilvēkus, kam rūp dzīve tīrā un sakārtotā vidē. Šī gada nodarbībās tika pārrunātas saiknes starp lauksaimniecības piesārņojumu un dabas izzušanu, dabas vērtībām, ko parāda dabas skaitīšana, kā arī visu, kas saistās ar klimata krīzi.