Lauma Vizule-Kahovska ir dabas skaitīšanas saldūdeņu biotopu eksperte-kontroliere. No jūnija līdz oktobrim viņa sastopama dabā, apsekojot upes, ezerus, vērtējot vides apstākļus un augus tajos. Precīzi un aktuāli dati par Latvijas dabas vērtībām, to daudzumu un kvalitāti sniedz informāciju par saldūdeņu kvalitāti, kā arī ļaus labāk sabalansēt tautsaimniecības attīstību un dabas aizsardzību.

Ikvienā apsekojumā tiek novērtētas dabas vērtības, aplūkojot konkrētā biotopa veida sugu sabiedrības. Avotsūnas klātbūtne norāda uz to, ka upē ir labi vides apstākļi. Savukārt zaļaļģes liecina, ka ūdens kvalitāte var būt pazemināta, LNT intervijā stāsta Lauma (sižets pilnā apjomā pieejams zemāk).

Šobrīd Lauma ar kolēģiem strādā, lai apzinātu unikālo Latvijas dabas vērtību apjomu un kvalitāti un sekmētu šo dabas vienību saglabāšanu ilgtermiņā. Ļoti bieži cilvēki uz dabas aizsardzību skatās skeptiski. Taču tas, ko mēs ar savu darbu upēs cenšamies panākt, ir tas pats, ko gribētu jebkurš cilvēks lai upe ir tīra un skaista, teic Lauma.

Lai veiktu visaptverošo dabas vērtību skaitīšanu, procesā iesaistījušies gandrīz visi Latvijas dabas eksperti, kā arī zinoši kolēģi no citām valstīm. Divu aizvadīto sezonu laikā kopumā 400 eksperti no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Baltkrievijas izpētījuši aptuveni vienu miljonu ha Latvijas teritorijas. Apmēram puse no līdz šim izpētītajiem ūdeņiem ir labvēlīgā biotopu aizsardzības stāvoklī, savukārt otra puse to stāvokli nesasniedz.