Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar vietējām pašvaldībām 11. jūnijā aicina visus interesentus uz bezmaksas informatīviem semināriem Aiviekstē un Lielvārdē par biotopu inventarizāciju, kas tiek veikta dabas skaitīšanas ietvaros.

Tiekamies plkst. 10.00 Aiviekstes pagasta padomē (1. maija iela 6, Aiviekste pagasts, Pļaviņu novads) un
plkst. 13.00 Lielvārdes kultūras namā (Parka iela 3, 2. stāvs, Lielvārde).


Paredzamais semināra ilgums viena stunda.
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Semināra laikā uzzināsiet dabas skaitīšanas mērķus, ieguvumus un saņemsiet atbildes uz jautājumiem, piemēram, kāpēc tiek veikta dabas skaitīšana? Kādas dabas vērtības tiek skatītas? Ko tas nozīmē zemes īpašniekam, ja viņa īpašumā tiek konstatēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājams biotops? Kāds ieguvums zemes īpašniekam ir no dabas skaitīšanas?

Tiekamies Aiviekstē un Lielvārdē!