Lai veicinātu turpmāku cilvēka un roņu līdzāspastāvēšanu, Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā bezpeļņas organizācija Pro Mare 2017. gadā uzsāka sugas aizsardzības plāna izstrādi roņiem Latvijas ūdeņos (Baltijas jūrā un Rīgas līcī).

Šis plāns ir roņu un zvejniecības ekspertu veidots stratēģisks dokuments, kurā ir iekļauti risinājumi roņu sugu aizsardzības turpmākai nodrošināšanai, kā arī ieteikumi, kas ļautu mazināt roņu radītos zaudējumus zvejniecībai. Pašlaik ir sagatavota Roņu aizsardzības plāna 2. redakcija, kuras galvenās tēzes būtu publiski apspriežamas starp ieinteresētājām valsts un sabiedriskajām organizācijām.


Lai informētu par paveikto, aicinām ikvienu piedalīties sanāksmēs:

  • 2. maijā plkst. 13.00 Rīgā (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 409. telpā, Rīgā, Peldu ielā25),
  • 7. maijā plkst. 13.00 Salacgrīvā (Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijā, Salacgrīvā, Rīgas ielā10A),
  • 9. maijā plkst. 13.00 Liepājā (Jūrnieku centrā, Liepājā, Celtnieku ielā 21).


Tikšanās laikā tiks aplūkoti šādi temati:
-roņu populācijas dinamikas tendences Latvijas ūdeņos: jaunākā informācija,
-roņu piezveja piekrastes zvejniecībā un krastā izskalotie roņi,
-roņu ietekme uz zveju un nodarīto zaudējumu mazināšanas iespējas: pašreizējais stāvoklis un tā izvērtējums,
-Latvijas likumdošana saistībā ar roņu aizsardzību un roņu-zvejas mijiedarbību: tās izvērtējums un iespējamie uzlabojumi,
-roņu medības: zinātniskie pierādījumi, likumdošanas akti un iespējamie risinājumi.


Sanāksmju laikā tiks uzklausīti interešu grupu viedokļi, priekšlikumi un argumenti.

Aicinām informēt par dalību sanāksmē līdz 29. aprīlim, norādot sanāksmes vietu un datumu, kuru plānojat apmeklēt, lai varam plānot dalībnieku skaitu! Pieteikšanās, sūtot e-pastu uz lilita.viksna@gmail.com.