Ar mērķi veicināt veiksmīgu cilvēku un sikspārņu līdzpastāvēšanu, sabalansējot sikspārņiem piemērotus apstākļus to mītnēs un cilvēka ēku apsaimniekošanas intereses, Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta “Dabas skaitīšana ietvaros sākta aizsardzības plāna izstrāde dīķa naktssikspārnim Myotis dasycneme.

Sugas aizsardzības plāns ir attiecīgās sugas ekspertu veidots stratēģisks dokuments, kurā tiek pamatota sugas aizsardzības nepieciešamība un paredzēti risinājumi sugas aizsardzības turpmākai nodrošināšanai. Lai informētu par sugas aizsardzības plāna dīķa naktssikspārnim uzsākšanu, kā arī rastu labākos risinājumus cilvēku un sikspārņu veiksmīgai līdzpastāvēšanai, 2. martā plkst. 14:00 Lūznavas muižā (Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads) un 3. martā plkst. 15:00 Daugavpilī, Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1a, 130. auditorijā, notiks apspriede par sikspārņu vasaras mītnēm un to apsaimniekošanu, savukārt par sikspārņu ziemošanu Daugavpils cietoksnī un tā apsaimniekošanu apspriede notiks 3. martā plkst. 11:00 Daugavpilī, Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā, Nikolaja ielā 5.

Pieteikšanās dīķa naktssikspārnim sugas aizsardzības plāna izstrādes apspriedēm līdz 27.februārim, sūtot e-pastu vai zvanot Ilzei Priedniecei: ilze.priedniece@lu.lv; tālr. + 371 26562163.

Latvijā visas sikspārņu sugas ir aizsargājamas. Dīķa naktssikspārnis ir viena no divām Eiropā prioritāri aizsargājamām sugām, un tā dzīve ir cieši saistīta ar cilvēku, jo par vasaras (vairošanās) koloniju mītnēm tas izmanto ēkas. Vairums Latvijā zināmo koloniju atrastas baznīcās. Dīķa naktssikspārņi ziemo gan dabiskās alās, gan cilvēka veidotās pazemes mītnēs, tajā skaitā Daugavpils cietoksnī lielākajā sikspārņu ziemošanas vietā Latvijā.

Sugas aizsardzības plāna izstrādi dīķa naktssikspārnim Myotis dasycneme Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veic SIA Dabas eksperti.